Hoe werkt buurtbemiddeling?

Werkwijze van buurtbemiddeling

Als inwoner van de gemeente Wijchen meldt u uw conflict of situatie telefonisch aan bij Buurtbemiddeling Wijchen.
De projectleider van buurtbemiddeling neemt contact met u op om kort uw verhaal te horen. Wanneer de situatie geschikt is voor bemiddeling dan volgt een gesprek met twee vrijwillige bemiddelaars. Is de situatie niet geschikt voor bemiddeling dan verwijst de projectleider u door.

In het gesprek bij u thuis maakt u kennis met de bemiddelaars. Zij luisteren naar uw verhaal, vragen door en vatten samen. Verder leggen zij u uit hoe een bemiddelingsgesprek verloopt.

Met uw instemming benaderen de bemiddelaars daarna de buren om hun kant van het verhaal te horen en nodigen ze uit voor een bemiddelingsgesprek.

Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein onder begeleiding van dezelfde bemiddelaars. In dit gesprek vertellen beide buren wat hen dwars zit, komen wensen naar voren wat betreft wonen en zoeken buren samen naar mogelijkheden om op een eigen manier met plezier naast elkaar te wonen. Ook hoe de buren in het vervolg met elkaar om willen gaan, kan onderwerp van gesprek zijn.
De afspraken kunnen worden vastgelegd. Beide buren beloven elkaar zich aan de afspraken te houden.

Na enige tijd nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide buren om te horen hoe het verloopt met de afspraken en het onderlinge contact.

Belangrijk In de bemiddeling:

 • Bemiddelaars zijn dakloos, zij “wonen niet in” bij u of uw buren. Met andere woorden zij stellen zich onafhankelijk en onpartijdig op.
 • Bemiddelaars geven geen oordeel en dragen geen oplossing aan
 • Buren zijn verantwoordelijk voor (het oplossen van) het conflict en bemiddelaars zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de bemiddeling

Welke situaties?

Op welke situaties richt buurtbemiddeling zich wel of op welke niet?

Wel:

 • Ruzies of dreigende conflicten tussen buren of wijkbewoners.
 • Conflicten tussen mensen waar afspraken mee mogelijk zijn.
 • Conflicten die zijn verwezen door onder meer politie, Talis en gemeente.

Niet:

 • Conflicten waarbij sprake is van ernstig geweld.
 • Conflicten rond alcohol-, drugsverslaving of een zware psychiatrische stoornis.
 • Crisissituaties.
 • Conflicten binnen één familie of relatie.
 • Conflicten tussen inwoners en instanties.

In deze gevallen verwijst Buur(t)bemiddeling u, als u dat wilt, naar de juiste instantie.

Problemen tussen buren die veel voorkomen zijn geluidsoverlast, pesterijen of intimidatie en meningsverschillen rond tuin en erfafscheidingen. Ook parkeren, rommel, stank en gedrag van dieren en kinderen kunnen soms tot grote irritaties en verstoorde verhoudingen leiden.

In de praktijk

In onderstaande video kunt u zien hoe buurtbemiddeling in zijn werk gaat.

 

Buurtbemiddeling haalt de druk van de ketel!

Printer Friendly, PDF & Email