Wie bemiddelen?

Buurtbemiddeling Wijchen werkt met een enthousiast team van ongeveer elf bemiddelaars. Een gevarieerd gezelschap met verschillende achtergronden en leeftijden. De vrijwilligers zijn getraind in conflictvaardigheden, blijven neutraal en onafhankelijk. Ze hebben geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold. De bemiddelaars lossen geen problemen op maar begeleiden en ondersteunen ruziënde buren door ze rond de tafel te krijgen en zo zelf een oplossing te laten bedenken waar beiden achter staan. Ervaring wijst uit dat ongeveer zeventig procent van de burenruzies via buur(t)bemiddeling tot een oplossing komt.

Wanneer bewoners met behulp van bemiddeling een ruzie bijleggen of de spanningen verminderen, dan geeft dat veel voldoening. De bemiddelaars, die dit werk belangeloos doen, vinden hun werk inspirerend, boeiend en leerzaam.

Buur(t)bemiddeling staat open voor nieuwe teamleden die mee willen werken aan een prettig samenleven met elkaar! We willen ons team op sterkte houden. Nieuwe teamleden werken na een basistraining samen met een meer ervaren bemiddelaar. Alle bemiddelaars volgen een tweedaagse basistraining, hebben elke zes weken intervisie en een verdiepingstraining per jaar. Heeft u belangstelling en wilt u nader kennismaken? Neemt u dan contact op met de projectleider, Monique Hoogakker, voor een oriënterend gesprek. U kunt natuurlijk ook terecht voor andere vragen. Het telefoonnummer is 024-6418459.

Wilt u vrijwilliger worden?

Vrijwillige buurtbemiddelaars luisteren met aandacht.

Printer Friendly, PDF & Email